Canon Arizona 6100 hero

Seria Arizona 6100

Printerë të sheshtë, të shpejtë, me cilësi të jashtëzakonshme printimi dhe 2 opsione vakuumi për materiale standarde ose poroze

Kërkoni informacione

Një stacion pune me rendiment të lartë për printim të materialeve të forta

Përjetoni rendiment dhe cilësi të jashtëzakonshme printimi me anë të teknologjisë së imazherisë VarioDot në shpejtësi deri në 155 m2 në orë.

Fleta e të dhënave

Arizona 6160 XTS

Printer i sheshtë, volumesh të larta, me përdorim të lehtë, me shpejtësi printimi deri në 155 m² në orë dhe cilësi të jashtëzakonshme printimi me teknologji VariaDot(TM). Tryeza e tij 3,05 x 2,5 m me vakuum i mban materialet në pozicion për të garantuar rezultate koherente dhe të qëndrueshme.

Specifikimet

155 m2 në orë

Shpejtësi super të larta printimi

VariaDotTM

Për cilësi superiore printimi

6-42 pikolitra

Pikim boje i besnikërisë së lartë

3,05 x 2,5 m

Tryezë e vërtetë e sheshtë vakuumi

Kunjat e regjistrimit

Pozicionim i lehtë i materialeve

Mirëmbajtja

Mirëmbajtje automatike e kokës së printimit

Punë e pastër

Përdorim i lehtë, pa duar

6 kanale boje

Mund të aktualizohet deri në 7 kanale bojërash

Shikoni specifikimet e plota

Arizona 6160 XTS High Flow Vacuum

Arizona 6160 XTS High Flow Vacuum

Printoni në materiale poroze ose deri dhe me paketim të fortë, me anë të sistemit të fuqishëm High Flow Vacuum të këtij printeri të sheshtë. Teknologjia e imazherisë VariaDot(TM) ofron printim të përsosur me shpejtësi deri në 155 m² në orë – thuajse 800 m2 në ditë.

Specifikimet

High Flow Vacuum

Printoni në materiale poroze ose të paketuara

155 m2 në orë

Shpejtësi super të larta printimi

VariaDotTM

Për cilësi superiore printimi

6-42 pikolitra

Pikim boje i besnikërisë së lartë

2,5 x 3,2 m

Tryezë e vërtetë e sheshtë vakuumi

10 kunja regjistrimi

Pozicionim i lehtë i materialeve

Mirëmbajtja

Mirëmbajtje automatike e kokës së printimit

6 kanale boje

Aktualizojeni në çdo kohë në bojë të bardhë

Shikoni specifikimet e plota

Arizona 6160 XTS High Flow Vacuum

Arizona 6170 XTS

Ideal për grafikë tabelash në volume të larta, ky printer i vërtetë i sheshtë kombinon cilësinë e jashtëzakonshme të printimit me shpejtësinë dhe prakticitetin. Tryeza e tij 3,05 x 2,5 m me vakuum i mban mirë materialet në pozicion, duke garantuar rezultate të jashtëzakonshme.

Specifikimet

155 m2 në orë

Shpejtësi super të larta printimi

VariaDotTM

Për cilësi superiore printimi

6-42 pikolitra

Pikim boje i besnikërisë së lartë

3,05 x 2,5 m

Tryezë e vërtetë e sheshtë vakuumi

Kunjat e regjistrimit

Pozicionim i lehtë i materialeve

Mirëmbajtja

Mirëmbajtje automatike e kokës së printimit

Punë e pastër

Përdorim i lehtë, pa duar

7 kanale boje

Përqafoni printimin me bojë të bardhë

Shikoni specifikimet e plota

Arizona 6160 XTS High Flow Vacuum

Arizona 6170 XTS High Flow Vacuum

Materialet e paketuara ose poroze mbajini fort në pozicion me vakuumin e përmirësuar të këtij printeri të sheshtë 2,5 x 3,2 m që krijon printime cilësore në shpejtësi deri në 155 m² në orë. Një printer i shpejtë dhe elastik me kanale 7 kanale bojërash.

Specifikimet

High Flow Vacuum

Printoni në materiale poroze ose të paketuara

155 m2 në orë

Shpejtësi super të larta printimi

VariaDotTM

Për cilësi superiore printimi

6-42 pikolitra

Pikim boje i besnikërisë së lartë

2,5 x 3,2 m

Tryezë e vërtetë e sheshtë vakuumi

10 kunja regjistrimi

Pozicionim i lehtë i materialeve

Mirëmbajtja

Mirëmbajtje automatike e kokës së printimit

7 kanale boje

Përqafoni printimin me bojë të bardhë

Shikoni specifikimet e plota

Arizona 6170 XTS High Flow Vacuum

Related Automization

Robotizing-image_400x311

Robotization solution for Arizona 6100 Series

Maximizes usage of your production devices. For all who think about shifts and overnight runs.