All-in-one Large Format Printers

Printerët të-gjitha-në-një të formatit të madh

Një sistem i plotë i fluksit të punës me ngjyra ose bardhezi.

Produktivitet, cilësi dhe saktësi e shkëlqyer

Printoni, skanoni, kopjoni, arkivoni dhe shpërndani dokumente të formatit të madh me shpejtësi dhe me lehtësi, me detaje dhe saktësi mbresëlënëse.

KËRKONI INFORMACIONE

Softueri përkatës

Nxitni produktivitetin dhe përballoni afatet më të vështira me softuerin tonë kryesor në këtë industri.

Produktet alternative

Nuk është ajo që po kërkoni? Ne kemi printerët e duhur për rritjen e biznesit tuaj, për çdo nevojë që mund të keni.