Canon CJ45EX9.7B
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime

Zgjatuesi i integruar

2.0 x

Gjatësia Vatrore

9.7 – 437 mm

(with Extender)
19.4 – 874 mm

Raporti i zmadhimit

45 x

Hapja relative maksimale e diafragmës

1:2.0 (9.7-224 mm)
1:3.9 (437mm)

(with Extender)
1:3.9 (437mm)
1:7.8 (874mm)

Fusha këndore e shikimit

52.7° x 31.1° (9.7mm)
1.26° x 0.71° (437mm)

(with Extender)
27.8° x 15.8° (19.4mm)
0.63° x 0.35° (874mm)

M.O.D (nga plani i imazhit)

2.8 m (10mm with macro)

Përmasat e objektit në M.O.D.

254.3 x 143.0 cm (9.7mm)
5.8 x 3.3 cm (437mm)

(with Extender)
127.2 x 71.5 cm (19.4mm)
2.9 x 1.7 cm (874mm)

Rreth Madhësia (Gje×La×Gja)

approx.6.8 x 5.8 x 13.3 in /   
approx.173.2 x 147.5 x 337.0 mm

Rreth Masa

approx. 12.3 lbs / 5.60 kg