Canon CJ45EX13.6B
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime

Zgjatuesi i integruar

2.0 x

Gjatësia Vatrore

13.6 – 612 mm

(with Extender)
27.2 – 1224 mm

Raporti i zmadhimit

45 x

Hapja relative maksimale e diafragmës

1:2.8 (13.6 - 312 mm)
1:5.5 (612 mm)

(with Extender)
1:5.6 (27.2 -624 mm)
1:11.0 (1224 mm)

Fusha këndore e shikimit

38.9° x 22.5° (13.6 mm)
0.90° x 0.51° (612 mm)

(with Extender)
20.0° x 11.3° (27.2 mm)
0.45° x 0.25° (1224 mm)

M.O.D (nga plani i imazhit)

2.8 m (10mm with macro)

Përmasat e objektit në M.O.D.

182.9 x 102.9cm (13.6 mm)
4.2 x 2.4 cm (612 mm)

(with Extender)
91.5 x 51.5 cm (27.2 mm)
2.1 x 1.2 cm (1224 mm)

Rreth Madhësia (Gje×La×Gja)

approx. 6.8 x 5.8 x 14.0 in./   
approx.173.2 x 147.5 x 355.0 mm

Rreth Masa

approx. 12.4 lbs / 5.64 kg