Raportet e qëndrueshmërisë për Canon Europë dhe Canon Inc.

Raportet e qëndrueshmërisë rajonale të Canon Europë mbulojnë operacionet e Canon në Europë, Lindjen e Mesme e Afrikë, duke shkuar nga administrimi i mjedisit te ndihma për komunitetin.

Për raportin tonë të 2013 të qëndrueshmërisë të Canon EMEA, ne po përdorim udhëzimet e Iniciativës Globale të Raportimit (IGR) me nivelin B të aplikimit. Lexo tabelën IGR këtu (vetëm anglisht).

Canon Inc., selia jonë qëndrore në Japoni, ka nxjerrë raporte mjedisore që nga 1990 dhe raporte të qëndrueshmërisë botërore për Grupin Canon që më 2003. Këto raporte mbulojnë synimet tona mjedisore, veprimet e rezultatet që kanë lidhje me skicimin e prodhimin e produkteve, që pakësojnë ndikimet mbi mjedisin e ndihmojnë klientët tanë që të kursejnë energji e burime të tjera. Raportet mbulojnë gjithashtu ndikimin ekonomik e shoqëror të veprimtarive të Grupit Canon.

Raportet e qëndrueshmërisë të Canon Europë dhe Canon Inc. janë të disponueshëm për shkarkim më poshtë.

Canon EMEA Sustainability Report 2013 [PDF, 1.7 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 951 KB]
Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2014 [PDF, 8.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2013 [PDF, 8.2 MB]
spacer
					image
Mjedisi
Prodhimi
Përdorimi
Riciklimi
Funksionimet
ISO 14001
Fjalori
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Çmime