Raportet e qëndrueshmërisë për Canon Europë dhe Canon Inc.

Raportet e qëndrueshmërisë rajonale të Canon Europë mbulojnë operacionet e Canon në Europë, Lindjen e Mesme e Afrikë, duke shkuar nga administrimi i mjedisit te ndihma për komunitetin.

Canon Inc., selia jonë qëndrore në Japoni, ka nxjerrë raporte mjedisore që nga 1990 dhe raporte të qëndrueshmërisë botërore për Grupin Canon që më 2003. Këto raporte mbulojnë synimet tona mjedisore, veprimet e rezultatet që kanë lidhje me skicimin e prodhimin e produkteve, që pakësojnë ndikimet mbi mjedisin e ndihmojnë klientët tanë që të kursejnë energji e burime të tjera. Raportet mbulojnë gjithashtu ndikimin ekonomik e shoqëror të veprimtarive të Grupit Canon.

Raportet e qëndrueshmërisë të Canon Europë dhe Canon Inc. janë të disponueshëm për shkarkim më poshtë.

Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Mjedisi
Prodhimi
Përdorimi
Riciklimi
Funksionimet
ISO 14001
Fjalori
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Reportet e qëndrueshmërisë