Riciklim - Kontribut për ekonominë qarkulluese

Për të kursyer burimet natyrore të kufizuara dhe për të ndihmuar në pakësimin e ndryshimin klimaterik, ne kemi pranuar përgjegjësinë tonë për të ripërdorur dhe ricikluar materialet, pjesët dhe komponentët. Ne operojmë programe të ndryshme që na ndihmojnë të ripërdorim dhe riciklojmë burimet, duke pakësuar ndikimet mjedisore dhe duke ofruar zgjedhje produktesh të qëndrueshme për klientët tanë.

Për një listë të termave tanë mjedisorë, shihni fjalorin tonë.

Marrëveshja Vullnetare me Bashkimin Europian mbi rendimentin mjedisor të pajisjeve të imazheve, e nënshkruar nga Canon, përfshin angazhime për të siguruar informacion mbi opsionet në fundin e jetës së mjeteve të konsumueshme.

Ndërmarrim hapa për të ricikluar e rinovuar prodhimet e materialet në shumë fusha.

Materialet e mbeturinave

Shishe toneri

Fishekë boje

Riciklimi i kutisë së bojës së tonerit

Modele të reja të prodhuara në fabrikë

Riparimi

Fundi i jetës

Materialet e mbeturinave

Ripërdorim materialet e mbeturinave nga prodhimet e proceset tona në prodhime të reja për të kursyer burime. Për shembull, riciklojmë plastikë nga pajisjet e kthyera në prodhime të reja, si imageRUNNER ADVANCE dhe kasa e sferës sonë të makinave llogaritëse. Dhe paketat e mbështjelljes në kutitë tona të bojës inkjet prodhohen tani me të paktën 70% plastikë të ricikluar.

  Krye

Shishe toneri

Ne nuk kemi një program Europian në vend për kthimin dhe riciklimin e shisheve të tonerit. Ju lutem kontaktoni me zyrën e Canon në vendin tuaj për informacione mbi çdo shërbim të riciklimit të shishes të tonerit të ofruar nga Canon në vendin tuaj. Ose ndryshe, pyetni në zyrën vendase të qytetit tuaj ose autoritetin për mbeturinat për metodat e preferuara të hedhjes. Në shumicën e rasteve shishet e tonerëve mund të riciklohen së bashku me plastikën tjetër pasi nuk përmbajnë materiale të rrezikshme dhe ekziston ndikim më i vogël mbi mjedisin nga riciklimi vendas.

  Krye

Fishekë boje

Ne kemi një tigan europian me program kthimi për fishek me bojë që operojnë në 15 vende. Mësoni si të ricikloni fishekë bojë.

  Krye

Riciklimi i kutisë së bojës së tonerit

tcrp25th_logo_c

Canon ishte kompania e parë që prezantoi një program të riciklimit të kutisë së bojës të tonerit me laser në vitin 1990. Çdo vit ne grumbullojmë rreth 20,000 ton kuti toneri në të gjithë botën, duke kursyer 30,000 ton dioksid karboni dhe duke shmangur nevojën për 15,000 ton material të lëndës të parë. Lexoni më shumë mbi 25 vitet tona të riciklimit.

Programi i ankimimit WEEE operon në 18 shtete në Europë. Klientët mund të kthejnë kutitë e tyre të bojës të përdorura tek ne falas. Kutitë e bojës më pas ripërdoren 100% ose riciklohen në kuti të reja boje, duke përdorur një proces të rrethit të mbyllur. Kjo na lejon të ripërdorim materialet e kutisë së bojës së tonerit vazhdimisht, pa prishjen e cilësisë së plastikës. Mësoni sesi të ricikloni kutitë tuaja të bojës lazer.

Riciklimi me rrethin e mbyllur të kutisë së bojës së tonerit

  Krye

Modele të reja të prodhuara në fabrikë

Një pajisje FPNM (e quajtur më parë 'e riprodhuar') është një edicion i ri i modelit origjinal i krijuar nga pjesë ekzistuese dhe të reja. Pajisja origjinale merret nga tregu, dërgohet në fabrikën e Canon dhe çmontohet në nivel skeleti. Pjesët e çmontuara pastrohen mirë dhe testohen plotësisht dhe çdo makineri e rindërtuar i nënshtrohet të njëjtit procesi të garantimit të cilësisë si pajisje e sapo-prodhuar dhe garantohet se është me të njëjtën cilësi dhe ka të njëjtën performancë si makineria origjinale.

Deri në 93% sipas peshës së pjesëve ripërdoren, duke kursyer burime të vlefshme e duke minimizuar ndikimin mbi mjedisin. Të dhënat e vjetra fshihen, programi kompjuterik azhornohet, jepet një numër i ri serial dhe matësi kthehet në zero. Pajisjet shiten anembanë Europës, Lindjes së Mesme e Afrikës.

Shiko broshurën tonë FPNM.

Shiko videon tonë FPNM.

Shiko përkufizimin e Canon për Modelet e Reja të Prodhuara nga Fabrika.

Pajisjet Océ Premia Class, përfshirë printerët e prodhimit dhe të formatit të madh i nënshtrohen një procesi të ngjashëm, duke minimizuar mbetjet dhe duke mundësuar ripërdorimin e komponentëve, për t'i dhënë makinerive një jetë të dytë.

  Krye

Riparimi

Riparimi është një proces më pak i rreptë që përdoret për të krijuar Modele të Reja të Prodhuara nga Fabrika. Kryhet nga organizatat tona kombëtare të shitjeve në vendet individuale. Riparon pajisjet duke zëvendësuar ose pastruar pjesët e prishura, duke i bërë ato gati për rishitje në të njëjtin vend. Shihni përkufizimin e riparimit të Canon.

  Krye

Fundi i jetës

Në Bashkimin Europian (BE), prodhuesve u kërkohet të bëjnë të mundur eleminimin e përgjegjshëm të prodhimeve që vendosin në treg në fund të jetës së dobishme të tyre me klientët. Kjo ‘përgjegjësi e zgjeruar e prodhuesit’ zbatohet nëpërmjet tre udhëzimeve të BE-së, për të shmangur mbeturinat e për të parandaluar çdo ndikim mbi mjedisin nga substancat e rrezikshme që mund të përmbahen në prodhime. Mësoni më shumë në lidhje me Udhëzimet që mbulojnë pajisjet elektrike e elektronike të hedhura; bateritë e akumulatorët dhe paketimin.

Përveç Direktivave të BE-së, që nga 2011, Canon ka qenë një nënshkrues për Marrëveshjen Vullnetare të BE-së për të përmirësuar performancën e pajisjeve të imazhit. Kjo u miratuar nga Komsioni Europian si ekuivalente me rregulloren e detyrueshme në 2013-ën dhe përfshin një angazhim për të siguruar informacion mbi opsionet e fundit të jetës për pjesët e konsumueshme.

  Krye

spacer
					image
Mjedisi
Prodhimi
Përdorimi
Funksionimet
ISO 14001
Fjalori
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Çmime