ISO 14001 – Çertifikimi i konsoliduar i Canon ISO 14001

Grupi Canon është një nga organizatat shumë të pakta që kanë arritur çertifikimin e konsoliduar ISO 14001, duke mbuluar të gjitha funksionimet tona botërore, duke na bërë një kategori botërore. Në Europë, Lindjen e Mesme e Afrikë, rreth 200 vende të Canon në 25 vende janë të certifikuar me ISO 14001. Çertifikata e vetme e kombinuar që më 2007 mbulon sistemin tonë të administrimit të mjedisit (EMS) në më shumë se 700 vende të Canon anembanë botës.

Për të përmbushur kërkesat e rrepta të standardit ndërkombëtar ISO 14001, Canon duhet të tregojë se EMS jonë na lejon të administrojmë ndikimin mjedisor të prodhimeve e funksionimeve tona. Duhet të përmbushim të gjitha rregulloret mjedisore të zbatueshme, të parandalojmë ndotjen e të përmirësojmë në mënyrë të vazhdueshme rendimentin tonë mjedisor.

Sipas EMS tonë, zbatojmë konsiderata mjedisor në çdo aspekt të ciklit të jetës së prodhimit, përfshirë skicimin, zhvillimin, blerjen e pjesëve e materialeve, prodhimin, shpërndarjen, përdorimin nga klienti, grumbullimin e riciklimin. EMS jonë mbulon gjithashtu ndërtesat e funksionimet tona. Lexoni më shumë për veprimtaritë tona mjedisore.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Mjedisi
Prodhimi
Përdorimi
Riciklimi
Funksionimet
Fjalori
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Çmime
Reportet e qëndrueshmërisë