ISO 9001

ISO 9001 specifikon për kushtet e menaxhimit të sistemit me kualitet për çdo organizatë që duhet ta demonstron aftësinë vazhdimisht të prodhon produkte që do t'i kënaq kërkesat e klientit, kushteve dhe qëllimeve rregullatore, të përshtatshme për ta forcuar kënaqësinë të klientit Sistemi i kualitetit fokuson vetëm të procesit dhe organizimit por jo edhe të kualitetit të produktit

Ju mund të gjeni çertifikata përkatëse në lista vijuse:

Lista e plotë e certifikatave ISO 9001 të mbajtura nga Canon është më poshtë

ISO 9001 Azi shigjetë-kuqe-djathtas.png
ISO 9001 Japoni shigjetë-kuqe-djathtas.png
ISO 9001 Europë shigjetë-kuqe-djathtas.png
ISO 9001 SHBA shigjetë-kuqe-djathtas.png

Certifikata ISO 9001 të mbajtura nga entitetet Océ

spacer
					image
Biznesi
Udhëzimi WEEE
Rregullorja REACH
Udhëzimi mbi bateritë
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Çmime
Reportet e qëndrueshmërisë
Canon Europe sustainability report