Kushtet e përgjithshme të blerjes

Nëse ofroni produkte dhe/ose shërbime për një organizatë të Canon në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë (“EMEA”), do të zbatohet marrëveshja e nënshkruar. Në rast se nuk është nënshkruar një marrëveshje specifike, Kushtet e përgjithshme të blerjes do të zbatohen për të gjitha produktet dhe/ose shërbimet e ofruara nga ju për organizatën përkatëse të Canon në rajonin EMEA, të cilat mund t'i gjeni dhe t'i shkarkoni duke përdorur lidhjen më poshtë.