G1_X_Mark_II

Canon dhe Kryqi i Kuq

Së bashku ne ndihmojmë të përmirësojmë jetën e fëmijëve të pambrojtur në të gjithë Evropën.

Partneriteti ynë me Kryqin e Kuq është një nga mënyrat se si vëmë në zbatim filozofinë Kyosei të korporatës tonë - "Jetesa dhe puna së bashku për të mirën e përbashkët". Së bashku, ne ndihmojmë që të përmirësojmë jetën e fëmijëve të pambrojtur në të gjithë Evropën dhe që të sigurojmë dikë ku ata mund të drejtohen. Ne kërkojmë të rrënjosim vlerat humanitare dhe t'u mësojmë atyre aftësi të jetës për t'i ndihmuar të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur.

Projektet lokale që kemi mbështetur përfshijnë: 

  • Mësimi i aftësive për ndihmën e shpejtë për fëmijët dhe të rinjtë
  • Ofrimi i mbështetjes ose këshillimit psikologjik-social
  • Promovimi i barazisë gjinore
  • Mësimet për sigurinë në rrugë

Që nga viti 2006, Canon Europe dhe Zyrat kombëtare të shitjeve të Canon nëpër Evropë kanë dhuruar mbi 4,3 milionë € për Shoqatat Evropiane të Kryqit të Kuq dhe kanë siguruar mbështetje për mbi një milionë fëmijë dhe të rinj në të gjithë Evropën.

Canon donation to the European Red Cross Societies