Kyosei

Kyosei është filozofia e korporatës Canon e cila është zemra e markës tonë, biznesit tonë dhe aktiviteteve tona të sponsorizuara. Kyosei është një fjalë japoneze që do të thotë të jetosh dhe punosh së bashku për një të mirë të përgjithshme - një princip që është përkrahur nga të gjithë punonjësit e Canon-it. Ajo është baza e misionit tonë dhe e blerjeve tona, mënyrës se si ne i trajtojmë njerëzit dhe si e kryejmë punën tonë.

Japanese Kyosei symbol

Përtej aktiviteteve të kompanisë tonë, Kyosei influencon mënyrën se si ne operojmë brenda një komuniteti më të gjerë dhe me organizatat në të tërë botën.  Ne besojmë se të jesh një qytetar i mirë korporate është e një rëndësie të jashtëzakonshme, dhe ne bëjmë kujdes për ndikimin që aktivitetet tona kanë tek konsumatorët, punonjësit dhe botës rreth nesh.

spacer
					image

Rreth Canon-it

Filozofia
Canon-i në të tërë botën
Canon-i në Evropë
Counterfeit
Canon WWF Conservation Partner