Ndërgjegjësimi Anti-Falsifikim

Canon është një nga shumë markat botërore të prekura nga falsifikimi i jashtëligjshëm i produkteve të tij. Këto janë falsifikime ose kopje të pjesëve të konsumueshme dhe të produkteve të baterive të cilat paketohen për t'u dukur si produkte origjinale Canon. Canon e merr shumë seriozisht këtë aktivitet kriminal dhe punon me policinë, doganat dhe organizatat e autoritetet anti-falsifikim në Europë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë (EMEA) për të penguar tregtinë e produkteve të falsifikuara.

Më poshtë do të gjeni informacione mbi rreziqet e përdorimit të produkteve të rreme Canon, si t'i dalloni ato dhe çfarë të bëni nëse e keni blerë një.

Pse duhet t'i shmang produktet Canon të rreme?

Blerja e produkteve origjinale

Si t'i identifikoni produktet Canon të rreme

Çfarë të bëni nëse mendoni se keni blerë një produkt të falsifikuar

Çfarë po bën Canon për t'i mbrojtur klientët e tij

Suksesi ynë

Lidhje të tjera me interes

Pse duhet t'i shmang produktet Canon të rreme?

Rreziqe sigurie

Produktet Canon të rreme nuk janë prodhuar dhe testuar sipas standardeve të rrepta të cilësisë të produkteve origjinale Canon dhe mund t'i shkaktojnë dëmtime një personi ose produkti nëse përdoren. Bateritë e rreme mund të lëshojnë nxehtësi të tepërt, të rrjedhin ose të pëlcasin kur përdoren, duke shkaktuar dëmtime serioze personale ose dëmtime të pariparueshme për produktin.

Për më shumë informacione mbi rreziqet e baterive të rreme, vizitoni faqen e internetit Camera & Imaging Products Association (CIPA) .

Cilësia

Bojërat dhe fishekët e tonerave Canon të rreme mund të rrjedhin, të bllokojnë kokën e printerit ose të çojnë në turbullim dhe vijëzim të ngjyrave. Gjithashtu ka mundësi që këta fishekë të ofrojnë ndjeshëm më pak kapacitet printimi se produktet origjinale. Kapaciteti i printimit të fishekëve të rremë që Canon ka testuar variojnë nga 28% deri në 69% në krahasim me fishekët origjinalë.

Ndikimi mbi mjedisin

Të gjitha produktet origjinale Canon pajtohen me ligjet Europiane të tilla si direktiva WEEE mbi mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike; Direktiva RoHS (Kufizimi mbi përdorimin e disa Substancave të Rrezikshme të caktuara në pajisjet elektrike dhe elektronike) dhe Rregullorja REACH. Produktet e rreme ka shumë mundësi që të mos pajtohen me këto ligje pasi përbërësit dhe prodhimi i tyre nuk njihet dhe prandaj mund të shkaktojnë një rrezik më të lartë për mjedisin.

Lexoni më shumë rreth Aktiviteteve mjedisore të Canon.

Lidhjet me krimin e organizuar

Prodhimi dhe shitja e produkteve të rreme është një shkelje kriminale. Ata që janë përgjegjës për prodhimin dhe shitjen e falsifikimeve shpesh janë zbuluar se kanë lidhje me aktivitete të tjera të jashtëligjshme përfshirë financimin e krimeve si shitblerja e drogës, trafikimi i njerëzve, trafikimi i armëve, vjedhje të identitetit, pastrim parash dhe terrorizëm.

  Krye

Blerja e produkteve origjinale

Gjeni një listë të pafund të shitësve të autorizuar të produkteve Canon në faqen tonë Ku të blej .

  Krye

Si t'i identifikoni produktet Canon të rreme

• Përfshihet një hologramë unike Canon në paketimin e të gjithë fishekëve të bojës*, tonerave lazer, tonerave të fotokopjeve, baterive të kamerave dhe videokamerave Canon. Holograma ka një veçori unike të ndryshimit të ngjyrës e cila duket si ngjyrë floriri e ylbertë kur shikohet nga para, por ndryshon në jeshile të errët të ylbertë kur anohet horizontalisht. Nëse holograma është e rreme, ky ndryshim ngjyre nuk ndodh ose ndryshimi është shumë i vogël.

(* Paketimi Europian i tipit plastik të bojës ose multipaketave me flluska mund të mos e përfshijnë hologramën unike.)

Figurë__Hologram

• Hologramat e rreme shpesh shfaqen mbi paketime të rreme në një mënyrë të parregullt dhe duken të dëmtuara, të turbullta, në ngjyrë ose përmasë të gabuar.

• Logot Canon mbi paketimet dhe produktet Canon të rreme mund të jenë të turbullta dhe në ngjyrë, shkrim ose përmasë të gabuar.

Figurë_canonlogo

• Paketimi mbi produktet e rreme mund të duket sikur është vulosur përsëri, ripërdorur ose ngacmuar.

• Produktet ose paketimet e rreme mund të kenë gabime drejtshkrimi.

Në treg janë zbuluar po ashtu produkte të falsifikuara Speedlite dhe informacione të mëtejshme për to mund të gjenden këtu.

Për figura të baterive origjinale dhe të rreme Canon, vizitoni faqen e internetit Camera & Imaging Products Association (CIPA) .

Shenja të tjera të produkteve të rreme.

• Çmimi: Bëni kujdes nga shitësit me çmime jashtëzakonisht të ulëta.

• Vendi i blerjes: Duhet treguar kujdes kur blini nga faqet me ankande interneti. Jo të gjitha produktet e blera nga këto site janë të rreme; sidoqoftë falsifikuesit i përdorin këto site për shpejtësi, anonimitet dhe arritje globale.

  Krye

Çfarë të bëni nëse mendoni se keni blerë një produkt të falsifikuar

Nëse jeni në dyshim për vërtetësinë e një pjese të konsumueshme ose baterie që keni blerë, ju lutem kontaktoni me një shitës të autorizuar të Canon ose na kontaktoni në ipr.info@canon-europe.com.

Fatkeqësisht, ne nuk mund t'i ndërrojmë ose riparojmë produktet Canon të rreme. Sidoqoftë, mund të konfirmojmë nëse një produkt është origjinal ose jo, dhe të japin konfirmimin me shkrim nëse një produkt është i falsifikuar.

  Krye

Çfarë po bën Canon për t'i mbrojtur klientët e tij

Mbrojtja

Emri dhe logoja Canon janë të regjistruara zyrtarisht si marka tregtare dhe me zyra doganore në më shumë se 30 shtete në EMEA për të lejuar vëzhgimin dhe konfiskimin formal të produkteve të rreme, kur futen në një shtet.

Teknologjitë

Canon ka implementuar masa sigurie për t'i ndihmuar klientët që të identifikojnë produktet origjinale.

Bashkëpunim

Canon bashkëpunon me autoritetet dhe organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare, si policia, doganat dhe Standardet Tregtare, për t'i ndihmuar që të dallojnë produktet Canon të rreme dhe për t'i hequr ato nga tregu.

Promovim i ligjeve në fuqi

Canon punon për të rritur ndërgjegjësimin për tregtinë e jashtëligjshme të falsifikimeve në nivel zyrtar dhe merr pjesë në konsultimet publike mbi zbatimin e pronës intelektuale.

Canon është një anëtar aktiv i organizatave të ndryshme si Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT, dhe programi VeRO i eBay.

Edukimi

Canon ofron seminare trajnimi dhe edukative për policinë, doganat dhe autoritetet qeveritare që t'i ndihmojë ata të identifikojnë produktet Canon të rreme. Canon ka krijuar dhe shpërndarë gjithashtu një shikues praktik për ta bërë më të lehtë për autoritetet që të zbulojnë produktet e rreme.

Figurë_Shikuesi_Praktik

  Krye

Suksesi ynë

Canon ka konfiskuar shumë produkte të falsifikuara në shumë vende në EMEA, me ndihmën e autoriteteve qeveritare.

Për më tepër, që në 2010-ën, Canon ka kryer më shumë se 200 hetime dhe 660 konfiskime doganore, duke përfshirë rreth 550,000 produkte të falsifikuara.

  Krye

Lidhje të tjera me interes

Më poshtë është një listë me lidhje të dobishme për më shumë informacione mbi anti-falsifikimin:

React – Rrjeti Europian Anti-Falsifikim
Aksion Biznesi për të Ndaluar Falsifikimin dhe Piraterinë
Grup Anti-Falsifikim
Zyrë e Pronës Intelektuale
Koalicioni Imazheve të Pjesëve të Konsumueshme të Europës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës

  Krye

spacer
					image

Rreth Canon-it

Filozofia
Canon-i në të tërë botën
Canon-i në Evropë
Counterfeit